Vår verksamhet

Generationer av kärlek till matkultur

Familjen Messaoudi har drivit livsmedelshandel och bageri sedan 1964 i Casablanca. Efter att familjen bosatt sig i Paris 1985 etablerades två livsmedelsbutiker samt ett bageri. Under ett besök i Sverige 1996 föddes visionen om att lansera de traditionella delikatesserna från Paris på den Svenska marknaden. År 2005 förverkligas denna vision och Delta Food grundas.

Delta Food Generationer Bild

Tryggt och hållbart hela vägen

Delta Food är certifierade enligt FSSC 22000, vilket innebär att vi har ett certifierat kvalitetsledningssystem, med inriktningen mycket hög livsmedelssäkerhet. Certifikatet ställer höga krav på kontroll genom produktflödets alla processer, från producent till konsument. Att leverera säker mat har alltid varit av högsta prioriterat för oss, så att kunder och konsumenter kan känna sig trygga i att vi levererar säkra produkter, av hög kvalitet.

Delta familjen har bestämt riktlinjer för hur vi som organisation ska ta ställning mot orättvisa arbetsförhållande och driva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt.

Vi ställer därför krav på att våra leverantörer uppfyller vår uppförandekod som baseras på internationella avtalen ILO:s grundläggande konventioner, Rio-deklarationen och FN:s konvention mot korruption samt Global Compact som omfattar 10 principer vad gäller miljö och korruption, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Global Compact's 10 krav som vi ställer på våra leverantörer:

 • Lagkrav
 • Korrekta löner
 • Säker arbetsmiljö
 • Sanna anställningskontrakt
 • Nolltolerans mot diskriminering
 • Strikt förbud mot barnarbete och påtvingat arbete
 • Fackföreningsfrihet
 • Förbud mot korruption och mutor
 • Garanti om reglerad arbetstid
 • Förbud mot korruption och mutor
 • Skydd- och hänsynstagande mot djur och miljö